Potrzebuję skorzystać z polisy. Jak to zrobić?

banner

Jeżeli w podróży lub w czasie urlopu spotkała Cię sytuacja, w której chcesz skorzystać z ubezpieczenia turystycznego, ale nie wiesz, jak to zrobić, ten artykuł jest dla Ciebie. Powinieneś pamiętać o tym, by po wykupieniu polisy zanotować sobie jej numer oraz numer kontaktowy na infolinię ubezpieczyciela. Dla pewności zapisz je w dwóch miejscach – elektronicznie, np. w telefonie i analogowo, na papierze.

Prosto i szybko

Twoja sprawa po zgłoszeniu do ubezpieczyciela zyska miano szkody. Czy jest szkoda? W terminologii ubezpieczeniowej szkoda to skutek zdarzenia, które objęte jest wypłatą odszkodowania ze strony ubezpieczyciela na podstawie zapisów polisy. Wypłata odszkodowania nazywana jest w branży likwidacją szkody.

Jako turysta bez problemu zgłosisz szkodę do ubezpieczenia. Pamiętaj tylko, aby zrobić to w odpowiednim terminie, który został zapisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jeśli przegapisz termin, możesz stracić odszkodowanie albo otrzymasz tylko jego część. Szkodę zgłosisz na dwa sposoby: telefonicznie lub online. Wybierz wersję dogodną dla Ciebie. Warto dodać, że im szybciej zgłosisz szkodę, tym szybciej otrzymasz wypłatę odszkodowania. Poniżej opiszemy, jak wygląda zgłoszenie szkody przez telefon. Droga online będzie bardzo zbliżona.

Kolejne kroki

  1. Skontaktuj się z infolinią ubezpieczyciela. Jeśli nie zapisałeś numeru, z łatwością odnajdziesz go w internecie. Przed wykonaniem telefonu przygotuj potrzebne dokumenty – numer polisy i PESEL poszkodowanego. Jeżeli nie pamiętasz numeru polisy, ubezpieczyciel powinien wyszukać ją po numerze PESEL.
  2. Przygotuj dokumenty. Ich zestaw będzie zależał od zgłaszanej szkody. O tym, jakie dokumenty są niezbędne, poinformuje Cię konsultant podczas rozmowy.
  3. Opisz dokładnie zdarzenie, najlepiej zanotuj wcześniej na kartce szczegóły, o których możesz zapomnieć w czasie rozmowy. Na pewno potrzebne będzie imię i nazwisko poszkodowanego, numer polisy, data i miejsce wyjazdu, data szkody i miejsce, w którym do niej doszło oraz opis zdarzenia – jego okoliczności i skutki, dane świadków zdarzenia (jeżeli byli) oraz dane placówki medycznej, w której ubezpieczonemu udzielono pomocy medycznej.
  4. Udzielaj wyczerpujących odpowiedzi na pytania konsultanta.
  5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, które przekaże Ci konsultant.
  6. Skompletuj dokumenty, które będą potrzebne do rozpatrzenia szkody. Ich listę poda Ci konsultant. Możesz potrzebować: opisu zastosowanego leczenia, wypisu ze szpitala, potwierdzenia zgłoszenia kradzieży na policji, notatki od funkcjonariuszy – jeśli doszło do wypadku i wzywana była policja, dowodu osobistego poszkodowanego (lub np. paszportu), a jeżeli osoba poszkodowana przebywała w szpitalu lub ponosiła inne koszty medyczne potrzebne będą również rachunki ze szpitala i całość dokumentacji medycznej, rachunki za leki, potwierdzenie pobytu ubezpieczonego w danym miejscu za granicą, np. rezerwacji z hotelu czy pensjonatu.
  7. Prześlij skany dokumentów. Będą one potrzebne do rozpatrzenia szkody.

Zasady wypłaty odszkodowania

Powyżej znajduje się ogólny schemat postępowania w przypadku szkody. Każdy ubezpieczyciel ma ściśle określone zasady, które mogą się nieznacznie różnić. Znajdziesz je na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w OWU. Również w tych miejscach zawarte są informacje o terminie, w jakim powinna zostać rozpatrzona sprawa. Jeżeli nie prześlesz wszystkich dokumentów – ubezpieczyciel się o nie upomni. To jednak wydłuży czas rozpatrywana szkodyy, dlatego postaraj się, by wszystkie dokumenty wysłać od razu.

Fakt, że spotka cię sytuacja wymieniona w polisie, nie oznacza, że na 100% otrzymasz wypłatę świadczenia. Każdy ubezpieczyciel zaznacza w OWU tzw. wyłączenia, które dotyczą sytuacji, w jakich nie dojdzie do wypłaty. Stanie się tak, gdy szkoda wystąpi, kiedy będziesz po spożyciu środków odurzających, leków lub alkoholu. Zapis może także dotyczyć wyjazdu na teren działań wojennych. Odszkodowania nie otrzymasz również, jeśli do uszczerbku na zdrowiu doszło, kiedy usiłowałeś popełnić przestępstwo, samobójstwo lub dokonać samookaleczenia. Albo jeżeli szkoda była wynikiem twojego wyraźnego zaniedbania. Problemem, który może sprawić, że nie uzyskasz odszkodowania, będzie też brak faktur i dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

banner
Nasi konsultanci dbają o wasze zadowolenie

Tagi:

Zobacz inne artykuły: